Straf

Straf

was een absulute uitsmijter op

vrijdag 27 en zaterdag 28 oktober 2017.

We hebben afscheid genomen van het Valkenhoftheater met twee prachtige opvoeringen van Straf. Veel warme reacties van het publiek na afloop en een heel tevreden gevoel bij ons, Maskerianen.

Anton heeft sinds zijn verhuizing naar een verzorgingshuis geen woord meer gezegd en heeft zich stevig genesteld in een rolstoel. Het is niet helemaal duidelijk hoe het komt dat Anton zich zo afhankelijk opstelt. De overijverige huisarts Marja heeft hier wel verschillende theorieën over maar oplossingen van haar kant geven weinig verbetering. Anton’s dochter Thelma bezoekt haar vader op onregelmatige basis. Ze houdt van haar vader, maar zijn zwijgzaamheid en zijn onwil om zijn huis te verkopen maken het er voor haar allemaal niet makkelijker op. De verzorging van meneer Velsen rust op de schouders van Carla, de hoofdzuster die een strak beleid voert en zuster Sylvia, best wel heel aardig. Maar de zorg voor meneer Velsen wordt te zwaar dus er moet hulp komen. Deze verschijnt in de persoon van Bert. Bert moet zijn taakstraf volbrengen in dit verzorgingshuis en krijgt meneer Velsen toegewezen. Bert wordt nauwgezet gevolgd door zijn reclasseringsambtenaar Esther die wel een erg groot belang in Bert stelt. Bert is veroordeeld wegens het omver rijden van een bejaarde (honderdtien in de bebouwde kom, bejaarde liep op zebrapad). Wat langzaam duidelijk wordt is dat dit gebeurde op de dag dat een paar straten verder een succesvolle bankoverval plaatsvond. Alhoewel succesvol? De daders zijn allemaal gepakt. Een is zelfs in zijn been geschoten vlak voordat hij in een taxi wilde springen... Inderdaad, Bert is taxichauffeur en de buit, meer dan een miljoen, is niet teruggevonden ....