Jan Kap

Jan Kap (1928 - 2023)

Op 12 juni bereikte ons het verdrietige bericht dat Jan Kap op 95-jarige leeftijd is overleden. Jan was erelid van Het Masker en heeft van 1976 tot en met 2009 vele rollen gespeeld. Maar als het nodig was heeft hij, met evengroot enthousiasme, als souffleur of als hulp bij de decorbouw zich ingezet om de toneelvoorstellingen van Het Makser tot een succes te maken.

Hij was jarenlang een van de beeldbepalende spelers van Het Masker. Naast een begenadigd acteur was Jan ook een heel beminnelijk mens. Altijd in voor een geintje en een praatje en altijd oprecht geïnteresseerd in het wel en wee van een ander. Jan en zijn vrouw Janny leefden voor het toneel. Zij als de organisator en bestuurder van meerdere verenigingen, maar vooral als lid van diverse leescommissies. Het Masker heeft vele stukken gespeeld die door Janny zijn voorgedragen en als het even kon (en paste) bezette Jan een van de rollen. Toneelspelen was zijn lust en zijn leven en als het om tekstleren ging was Jan zeer fanatiek. Dat was hij aan de anderen verplicht vertelde hij vaak. Ziek zijn, of een repetitie missen bestond niet voor hem. Hij had een natuurlijk talent voor timing en tekstbeheersing. Als het komisch moest zijn rolden de tranen van het lachten je vaak over de wangen, maar hij kon je ook tot tranen toe beroeren als het gevoelig moest zijn. Een stilte was bij hem altijd om naar te luisteren, nooit een vorm van ongemak. En nu is zijn vrolijke lach voor altijd verstild en vullen wij deze stilte met mooie herinneringen aan deze meer dan bijzondere toneelspeler.

Debuut van Jan Kap bij Het Masker in "Daar moet je een vrouw voor zijn" (1976)

Debuut van Jan bij Het Masker in "Daar moet je een vrouw voor zijn"

Jan in de rol van Monsieur Percier, bij zijn afscheid als actieve toneelspeler (2009)

Jan als Monsieur Percier in "De man, de vrouw, en de moord"

Een (niet uitputtend) overzicht van de rollen die Jan Kap van 1976 tot en met 2009 voor Het Masker heeft gespeeld.

"Daar moet je een vrouw voor zijn" (Terence Dudley) maart 1976

Voor zover we kunnen nagaan heeft Jan in "Daar moet je een vrouw voor zijn" zijn debuut gemaakt bij Het Masker in Vlaardingen. Daarvoor was hij al vele jaren actief als toneelspeler bij andere verenigingen.


"De Bemoeial" (Jack Popplewell) oktober 1976

Welke rol Jan speelde is niet af te leiden uit de paar foto's die we van deze voorstelling hebben.


"Ik ben hier meer geweest" (J.B. Priestley) november 1977

Welke rol Jan speelde is niet af te leiden uit de paar foto's die we van deze voorstelling hebben.


"Zomeridylle" (Ugo Betti) maart 1978

Welke rol Jan speelde is niet af te leiden uit de paar foto's die we van deze voorstelling hebben.


"Saldo Mortale" (Dimitri Frenkel Frank) november 1983

Jan speelt de rol van 'acteur'.


"De Muizenval" (Agatha Cristie) april 1984

Jan is souffleur.


"De Koppelaarster" (Thorton Wilder) februari 1986

Jan speelt de rol van Malachi Stack.


"Liever geen bloemen" (Norman Barash & Caroll Moore) januari 1987

Jan speelt de rol van Meneer Akins.


"The Sunshineboys" (Neil Simon) november 1988

Het is een meervoudige jubileumvoorstelling. Theo Blom viert zijn 50 jarig , Jan zijn 40-jarig en Wim Visser zijn 25-jarig toneeljubileum.


"Even zitten" (David Campton) oktober 1989 en november 1990

Jan speelt samen met Jeanette Schaap een echtpaar dat even uitrust op een bankje op een kerkhof. Opgevoerd ter gelegenheid van het 16e eenakterfestival van het Vlaardings Centrum voor Amateurtoneeel (VCA).


"Verhalen van Tsjechov" (verhalen Anton Tsjechov, bewerkt door Neil Simon) november 1993

Jan speelt samen met Jeanette Schaap het verhaal "Te laat voor geluk". Hij speelt de rol van een oude man.


"Er verdwijnt een gast" (J.B. Priestley) november 1994

Jan speelt de rol van Arnold Jordan.


"Herfst in Riga" (Aleksej Arboezov) april 1995

Jan speelt niet in dit stuk, maar werkt mee als decorbouwer.


"Het Dievenbal" (Jean Anouilh) april 1995

Dit stuk wordt opgevoerd ter gelegeheid van het 50-jarig bestaan van Het Masker. Jan speelt de rol van Peterbono.


"Tot nut van 't algemeen" (Walter van den Broeck) april 1997

Dit stuk wordt opgevoerd ter gelegeheid van het 50-jarig toneeljubileum van Jan. Hij  speelt de rol van Domien Bonneure.


"En ik dan?" (Annie M.G. Schmidt) november 1997

Jan speelt niet in dit stuk, maar werkt mee als decorbouwer.


"Lood om oud IJzer" (Rolf de Winter, Jan Kruijk) & "Met gesloten deuren" (Jean Paul Sartre) mei 1998

In "Lood om oud IJzer" speelt Jan de rol van loodgieter. In "Met gesloten deuren" speelt hij samen met Krijn van Rossen de proloog en epiloog.


"Beeld van een man" (J. Hemmink-Kamp) november 1998

In "Beeld van een man" speelt Jan de rol van Janus, een gewone volksman.


"Een avondje Strindberg" (August Strindberg) maart 2000

In de proloog "Kunstkenners" (Krijn van Rossen, Henk Husken) speelt Jan de rol van Jasper.


"Bruid in de morgen" (Hugo Claus) mei 2001

Jan speelt niet in dit stuk, maar werkt mee als souffleur.


"Super de Buurt" (Henk Husken) maart 2002

Jan speelt samen met Jeanne Schaap een reprise van "Even zitten" van David Campton.


"Peer Gynt" (Henrik Ibsen) maart 2003

Welke rol Jan speelde is niet af te leiden uit de foto's die we van deze voorstelling hebben.


"De Kersentuin" (Anton Tsjechov) maart 2004

Jan speelt de rol van lakei Fars, samen met Frits Jordans, die de rol van lakei Firs speelt.


"Niet alle dieven komen ongelegen" (Dario Fo) oktober 2004

Jan speelt de rol van dief.


"Wim Visser 40 jaar bij het toneel" (Jan Kruijk) maart 2005

In deze revue speelt Jan diverse rollen.


"De brief van Don Juan" (Louisa Treves) november 2005

Jan speelt de rol van Pedrillo, de bediende van Don Juan.


"Saltimbank" & "Op hoop van zegen" (Herman Heijermans) november 2006

Zijn 60-jarig toneeljubileum is gevierd met "Saltimbank" van Herman Heijermans. Jan speelde daarin de clown August. De eens zo gevierde circusartiest August is na een ongeval gedeeltelijk invalide geraakt en daarmee veroordeeld tot het spelen van de rol van domme clown.

Daarnaast speelt hij in "Op hoop van zegen" de rol van Kobus, de broer van Kniertje. 


"De man, de vrouw, en de moord" (André Roussin) november 2009

Jan speelt de rol van Monsieur Percier en neemt met deze rol afscheid als actieve toneelspeler.