TotNutVanHetAlgemeen

Tot nut van 't algemeen

Ter ere van het 50-jarig toneeljubileum van Jan Kap.

Gespeeld op vrijdag 18 en zaterdag 19 april 1997 in de Harmonie in Vlaardingen

TotNutVanTAlgemeen1002
TotNutVanTAlgemeen1007
TotNutVanTAlgemeen1010
TotNutVanTAlgemeen1005
TotNutVanTAlgemeen1008
TotNutVanTAlgemeen1009
TotNutVanTAlgemeen1011
TotNutVanTAlgemeen1012
TotNutVanTAlgemeen1004
TotNutVanTAlgemeen1013
TotNutVanTAlgemeen1014
TotNutVanTAlgemeen1015
TotNutVanTAlgemeen1016
TotNutVanTAlgemeen1017
TotNutVanTAlgemeen1018
TotNutVanTAlgemeen1003
TotNutVanTAlgemeen1019
TotNutVanTAlgemeen1020
TotNutVanTAlgemeen1021
TotNutVanTAlgemeen1022
TotNutVanTAlgemeen1023
TotNutVanTAlgemeen1006

"Tot nut van 't algemeen" (door Walter van den Broeck) 

Ondergaan in de grijze massa, je komt ze zo nu en dan nog wel tegen, mensen die daar pertinent niet aan willen voldoen. Domien Bonheurre is daar een voorbeeld van. Hij zet zich af tegen zijn omgeving, die volgens hem uit broekschijters bestaat. Bijna al zijn idealen heeft hij moeten inleveren tot nut van zijn huwelijk, zijn kind, zijn vaderland, zijn baan. Zijn drang om het anders te doen dan aale anderen kan hij alleen nog maar uiten in het bouwen van een toren, met geen ander doel dan het bouwen ervan. Alleen zijn kleindochter begrijpt waarom, maar ook zij kan het noodlot niet ontlopen. Ironisch genoeg wordt juist zijn toren inzet van een ordinaire machtsstrijd, zogenaamd tot nut van het algemeen maar, zolas zo vaak blijkt, niet gespeend van persoonlijke belangen.


Tot nut van 't algemeen is gesitueerd in het Vlaanderen van de jaren vijftig van de twintigste eeuw, maar het beeld dat Walter van den Broeck heeft geschapen is tijdloos en niet aan een plaats gebonden. Doorspekt met voor ons Hollanders curieuze Vlaamse uitdrukkingen is het stuk, hoewel serieus van ondertoon, allerminst zwaarwichtig en met zeer veel humor geschreven.